Home » Góc học viên » C2 UBEC- TRONG TÔI – Cảm nhận về du học Philippines

C2 UBEC- TRONG TÔI – Cảm nhận về du học Philippines

Mỗi người đều mang trong mình những khoảng ký ức đẹp à không bao giờ quên. Đối với việc du học ngắn hạn, hay khám phá một vùng đất mới, mỗi bạn đều mang cho mình cảm nhận riêng về lần đầu tiên ra nước ngoài, lần đầu tiên sống chung vơí môi trường đa quốc tịch và lần đầu tiên quên tiếng mẹ đẻ trong suốt quá trình học tiếng Anh tại Philippines. Phải có những lần đầu tiên thì mới có lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần khác nữa

Hôm nay bạn Tuyền muốn chia sẻ những gì bạn đã trãi qua và nhận được trong thời gian tham gia khoá học tại trường Anh ngữ C2-UBEC

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*