Home » Du học philippines » Thông tin cần biết » Hướng dẫn đón học viên của các trường Anh ngữ Baguio (BESA)

Hướng dẫn đón học viên của các trường Anh ngữ Baguio (BESA)

SATURDAY

SUNDAY

03:00-06:00 (Chỉ Terminal 3)
16:00-19:00 (Terminal 1-3) 16:00-19:00 (Terminal 1-3)
22:00-01:00 (Terminal 1-3) 22:00-01:00 (Terminal 1-3)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*