Home » Tin tức mới nhất » Phân chia bạn cùng phòng ký túc xá tại trường MONOL

Phân chia bạn cùng phòng ký túc xá tại trường MONOL

Với mục tiêu mỗi phòng ở ký túc xá cũng là một môi trường rèn luyện tiếng Anh, trường Anh ngữ MONOL có chính sách không thiên vị bất kỳ học viên ở một quốc gia nhất định nào. Nội dung cụ thể như sau:

MONOL

– Đối với các loại phòng đôi, phòng 3, phòng 3+1: các học viên khác quốc tịch sẽ được sắp xếp ở cùng với nhau.

– Đối với phòng 4, 6: tối đa chỉ có 2 học viên cùng quốc tịch Việt Nam được sắp xếp ở chung, còn lại sẽ là học viên đến từ các quốc gia khác.

Trường hợp học viên có nguyện vọng ở cùng với bạn mình thì có thể gửi yêu cầu về trường và có thể xem xét được chấp nhận.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*