Home » Tag Archives: cảm nhận học viên

Tag Archives: cảm nhận học viên

Lễ tốt nghiệp tại UV ESL

le-tot-nghie--tai-uv

Sau bất kỳ một khóa học, điều mà mỗi học viên đều mong đợi nhất bao giờ cũng là kết quả tiến bộ của mình sau một thời gian dùi mài kinh sử đúng không nào. Sau gần hai tháng ...

Read More »