Home » Tag Archives: kiểm tra đầu vào online của CIP

Tag Archives: kiểm tra đầu vào online của CIP

Test Online trước khi nhập học

dai-dien-test

Trường Anh ngữ CIP – Clark luôn mang một sự khác biệt với các trường anh ngữ khác tại Philippines vì hầu hết các trường Anh ngữ tại Philippines luôn dành ngày thứ hai đầu tiên để thực hiện buổi ...

Read More »