Home » Góc học viên » Kinh nghiệm học tập

Kinh nghiệm học tập

HELP MARTIN – CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN

Học viên: NGUYỄN NGỌC TOÀN Khóa học: IELTS, trường HELP Martin (Baguio) Chủ đề: Chất lượng giáo viên tại HELP Martin April 22th, 2017 Thật sự chất lượng giáo viên ở Martin campus tốt và chất lượng hơn nhiều so ...

Read More »