Home » Tag Archives: Trường anh ngữ cip

Tag Archives: Trường anh ngữ cip

Trường CIP

truong-anh-ngu-cip

Trường Anh ngữ CIP (Clark Institution of the Philippines) thành lập năm 2007, là trường dạy tiếng Anh theo mô hình 1:1 (1 học viên học trực tiếp với 1 giáo viên) với giáo viên bản ngữ từ Anh, Mỹ, ...

Read More »