Home » Tag Archives: trường anh ngữ cpi cebu

Tag Archives: trường anh ngữ cpi cebu

Trường CPI

truong-anh-ngu-cpi

Không chỉ với vẻ ngoài tráng lệ, CPI ra đời trong sự kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của người anh cả đi trước – Trường Anh ngữ PELIS (Perfect English Language International School). Chương trình ...

Read More »